shijian

10 tekstów – auto­rem jest shi­jian.

...i po­wie­dział, że nie jest mnie wart,
cieka­we jak poczuła się ta do której odchodził... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 maja 2010, 23:11

po­myślałeś kiedyś, że jak liżesz ko­muś dupę to będziesz miał gówno na twarzy? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 maja 2010, 20:23

wiem, każda ra­na kiedyś się za­goi, wiem jed­nak też to, iż jest to pro­ces długi i monotonny.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 kwietnia 2010, 19:26

myśląc, że jes­teś naj­lep­szy nig­dy nim się nie staniesz 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 kwietnia 2010, 16:04

każde­go dnia uda­jemy ko­goś in­ne­go, bez te­go świat byłby pros­tszy nie uważacie? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 kwietnia 2010, 19:10

Każde­go dnia wstaję i mam nadzieję, że już mi przeszło, jed­nak pat­rząc w lus­tro widzę Cię w moich oczach- to jeszcze nie dziś... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 9 kwietnia 2010, 16:48

Gdy ro­zum opuszcza ciało, a wewnętrznej eufo­rii nie ma końca. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 8 kwietnia 2010, 06:58

kocham gdy szep­czesz mi do ucha.. wewnętrzna eufo­ria otu­la mnie sza­lem marzeń. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 kwietnia 2010, 15:26

Miała piękny dom, sa­mochód, dobrą pracę. Nie umiała kochać- nie miała nic. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 kwietnia 2010, 20:43

-dlacze­go boisz się mówić kocham?
-uczu­cie lęku przed tym co nastąpi pa­raliżuje mnie od środ­ka, boję się że upadnę...
-nie bój się, złapię cię 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 kwietnia 2010, 23:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność